Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СРЕДЕ МИГРАНТОВ
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2019
Языкрусский
 • Bolshakov Andrey Georgievich, author
 • Zalyaev Rustem Ilkhamovich, author
 • Ivanov Andrey Valerevich, author
 • Mavrin Oleg Viktorovich, author
 • Makhmutova Rezeda Gilmutdinovna, author
 • Pavlova Viktoriya Aleksandrovna, author
 • Shibanova Natalya Aleksandrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Ekspertnoe soobshhestvo v sisteme profilaktiki ekstremizma i terrorizma v srede migrantov: uchebno-metodicheskoe posobie/ pod. red. R.G. Minzaripova. - Kazan: Izdatelstvo Kazan. un-ta, 2019. – 110 s.
  Keywords профилактика терроризма, профилактика экстремизма, миграция, молодежный экстемизм, адаптация мигрантов, интеграция мигрантов
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=233377&p_lang=2

  Full metadata record