Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Kurmaeva Irina Ildarovna, author
 • Khayaleeva Firyuza Zufarovna, author
 • Bibliographic description in the original language Khayaleeva F.Z., Kurmaeva I.I. SPOSOBY SOZDANIYa KOMIChESKOGO EFFEKTA V BRITANSKIKh SERIALAKh RAZLIChNYKh ZhANROV I IKh PEREDAChA NA RUSSKIY YaZYK / F.Z. Khayaleeva, I.I. Kurmaeva // Yazyk, perevod, kommunikaciya v usloviyakh poliloga kultur : trudy Mezhdunarodnogo studencheskogo lingvisticheskogo foruma 2020, 19–21 marta 2020 g. – SPb. : POLITEKh-PRESS, 2020. – 379 s. - C. 218-224.
  Annotation , , : 2020, 19–21 2020
  Keywords , , , , .
  The name of the journal , , : 2020, 19–21 2020
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=232669&p_lang=2

  Full metadata record