Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОФИЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ДИАЛЕКТИКА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2020
Языкрусский
 • Smirnov Sergey Vladimirovich, author
 • Bibliographic description in the original language Smirnov S.V. Evolyuciya ekofilnykh tradiciy v evropeyskoy dukhovnoy kulture: dialektika preemstvennosti / S.V. Smirnov // Innovacionnye nauchnye issledovaniya: mirovoy opyt i nacionalnye prio-ritety: monografiya / Pod obshh. red. G.Yu. Gulyaeva. – Penza: MCNS «Nauka i prosveshhenie». – 2020. – S. 116-126.
  Keywords Человек, биосфера, природа
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=232377&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  MON_125.pdf 6,33 pdf show / download

  Full metadata record