Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Andreeva Galina Mikhaylovna, author
 • Misbakhov Almaz Ayratovich, author
 • Salikhov Nail Ravilevich, author
 • Bibliographic description in the original language Misbakhov A.A., Salikhov N.R., Andreeva G.M. Sovremennoe sostoyanie voenno-patrioticheskogo vospitaniya v shkolakh // Sbornik nauchnykh trudov III – y Vserossiyskoy nauchno–prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem «Sovremennye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta, bezopasnosti zhiznedeyatelnosti v sisteme obrazovaniya», posvyashhennoy yubileyu doktora pedagogicheskikh nauk, professora L.D. Nazarenko (Ulyanovsk, 28–29 noyabrya 2019 g). S-380-385.
  Annotation СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
  Keywords Военно?патриотическое воспитание, общеобразовательные школы, физическая подготовленность, патриотизм, общая успеваемость, Родина.
  The name of the journal СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
  URL https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F91387782/Sbornik_konferencii_ULGPU__28_29_noyabrya_2019_g._18.12.2019.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=217058&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Sbornik_konferencii_ULGPU__28_29_noyabrya_2019_g._18.12.2019.pdf 7,17 pdf show / download

  Full metadata record