Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭКОЛОГИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Form of presentationNon-approved manuals
Year of publication2018
Языкрусский
  • Denisova Tatyana Ramilevna, author
  • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
  • Suleymanov Ilnar Fargatovich, author
  • Bibliographic description in the original language Ekologiya na avtomobilnom transporte: Uchebnoe posobie/sost.: I.F. Suleymanov, T.R. Denisova, G.V. Mavrin. Naberezhnye Chelny: Izd-poligraf. centr NChI(F) K(P)FU, 2018. -103 s.
    Keywords экология, автомобильный транспорт, выбросы, нормирование, стационарный источник, расчет платы, окружающая среда, отходы
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=210242&p_lang=2

    Full metadata record