Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОТЫ НА СЕНСОРНО-МОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ МЫШЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
  • Yakovleva Olga Vladislavovna, author
  • Yarullina Dina Rashidovna, author
  • Arslanova Alisa Nailevna, author
  • Bibliographic description in the original language Arslanova, A.N. Vliyanie mikrobioty na sensorno-motornye reakcii myshey/ A.N. Arslanova, A.S. Tarasova, A.Yu. Aleksandrova, V.A. Novoselova, D.R. Yarullina, O.V. Yakovleva // Tretya molodezhnaya shkola-konferenciya "Molekulyarnye mekhanizmy regulyacii fiziologicheskikh funkciy". 13-15 sentyabrya 2019., Moskva. Sbornik materialov, 2019. s. 21. (80 s.)
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=209528&p_lang=2

    Full metadata record