Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ВЛИЯНИЕ BACILLUS SUBTILIS GM5 НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ СЛЕПЫХ ОТРОСТКОВ КИШЕЧНИКА БРОЙЛЕРОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
  • Lutfullina Guzel Fanisovna, author
  • Mardanova Ayslu Mirkasymovna, author
  • Nikolaeva Anastasiya Aleksandrovna, author
  • Bibliographic description in the original language Nikolaeva, A.A. Vliyanie Bacillus subtilis GM5 na formirovanie mikrobioty slepykh otrostkov kishechnika broylerov/ A.A. Nikolaeva, G.F. Khadieva, A.M. Mardanova // Tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh "Lomonosov", Moskva, 9-13 aprelya.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=207833&p_lang=2

    Full metadata record