Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕГИОНЕ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Terenteva Irina Vasilevna, author
 • Pugacheva Natalya Borisovna, author
 • Bibliographic description in the original language Terenteva I.V Pugacheva N.B., Lunev A.I. Gosudarstvenno-obshhestvennoe upravlenie professionalno-pedagogicheskim obrazovaniem v regione//PRAVO I PRAKTIKA NAUChNYY ZhURNAL NII ISTORII, EKONOMIKI I PRAVA I KUBANSKOY KOLLEGII ADVOKATOV ADVOKATSKOY PALATY KRASNODARSKOGO KRAYa - M.: NII IEP, 2019. - № 2. - 316 s. PEDAGOGIKA
  Annotation Государственно-общественное управление профессионально-педагогическим образованием в регионе
  Keywords Управление, образование, регион
  The name of the journal Право и политика
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=205841&p_lang=2

  Full metadata record