Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Ushatikova Irina Igorevna, author
 • Bibliographic description in the original language Ushatikova I.I. K probleme formirovaniya tolerantnosti podrostkov v uchebno-vospitatelnom processe sovremennoy shkoly / M.R.Gaysina, I.I.Ushatikova //Evraziyskaya pedagogicheskaya konferenciya: sbornik statey II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii, 23 maya 2018 goda. – Penza: MCNS «Nauka i Prosveshhenie». – 2018. – S. 64-67.
  Annotation Евразийская педагогическая конференция
  Keywords толерантность, развивающее занятие, ситуация свободного выбора, ситуация развития самокритичности, условие эффективности формирования толерантности.
  The name of the journal Евразийская педагогическая конференция
  URL https://elibrary.ru/item.asp?id=35037042
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=205076&p_lang=2

  Full metadata record