Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
НЕРАВЕНСТВА ТИПА ХАРДИ В ВЫПУКЛЫХ ОБЛАСТЯХ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
  • Avkhadiev Farit Gabidinovich, author
  • Bibliographic description in the original language Avkhadiev F.G. Neravenstva tipa Khardi v vypuklykh oblastyakh \\ Materialy mezhdunarodnoy konferencii "Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozheniy", posvyashhennoy 70-letiyu rektora MGU akademika V.A. Sadovnichego. M.: Izd-vo "Universitetskaya kniga", 2009, S. 68-69
    Annotation Материалы международной конференции
    Keywords yеравенства типа Харди, выпуклые области
    The name of the journal Материалы международной конференции
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=20460&p_lang=2

    Full metadata record