Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОЧИСТКА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
 • Kharlyamov Damir Afgatovich, author
 • Gafiyatova Syuenech Rifkatovna, author
 • Bibliographic description in the original language Gafiyatova S.R. Ochistka vodnoy poverkhnosti ot nefti s primeneniem magnitnogo kompozicionnogo sorbcionnogo materiala/S.R. Gafiyatova, D.A. Kharlyamov, G.V. Mavrin//Innovacionnye podkhody v reshenii sovremennykh problem racionalnogo ispolzovaniya prirodnykh resursov i okhrany okruzhayushhey sredy: sbornik dokladov mezhdunar. nauch.-prakticheskoy konf. - Alushta, 2019. - Ch.1. - S. 166-169.
  Annotation Инновационные подходы в решении современных проблем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
  Keywords Сорбционный материал, природные воды, очистка, нефтепродукты
  The name of the journal Инновационные подходы в решении современных проблем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
  URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39552591
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=203730&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Sbornik_1.1.pdf 7,13 pdf show / download

  Full metadata record