Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
 • Kamalieva Rufina Farkhadovna, author
 • Fakhrullin Ravil Faridovich, author
 • Bibliographic description in the original language Kamalieva R.F. ISSLEDOVANIE VOZDEYSTVIYa PRIRODNYKh NANOGLIN TRUBChATOY FORMY NA KLETKI MLEKOPITAYuShhIKh /R. F. Kamalieva, A. A. Danilushkina, I. R. Ishmukhametov, R. F. Fakhrullin, E. V. Rozhina, R. F. Fakhrullin// 72-ya Vserossiyskaya s mezhdunarodnym uchastiem shkola-konferenciya molodykh uchenykh: «Biosistemy: organizaciya, povedenie, upravlenie».- 2019.- S. 104.
  Annotation «: , , »: 72- -
  Keywords ,
  The name of the journal «: , , »: 72- -
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=201792&p_lang=2

  Full metadata record