Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ-БАКАЛАВРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ВУЗ-ШКОЛА»
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2019
Языкрусский
 • Vinogradov Vladislav Lvovich, author
 • Pegova Khene Railevna, author
 • Talysheva Irina Anatolevna, author
 • Bibliographic description in the original language Vinogradov, V.L. Modulnyy podkhod k podgotovke uchiteley-bakalavrov k realizacii trudovoy funkcii «vospitatelnaya deyatelnost» v integrirovannom obrazovatelnom prostranstve «vuz-shkola»/ V.L. Vinogradov, Kh.R. Pegova, I.A.Talysheva//Nauka i obrazovanie: otechestvennyy i zarubezhnyy opyt : mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (19 aprelya 2019 g. Belgorod): sbornik statey – Belgorod: Izdatelstvo OOO «GiK», 2019 – S.175-178.
  Annotation Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : междуна- родная научно-практическая конференция (19 апреля 2019 г. Белгород): сборник статей – Белгород: Издательство ООО «ГиК»
  Keywords Воспитательная деятельность, физическое воспитание, интеллектуальное воспитание, духовное воспитание, социальное воспитание.
  The name of the journal Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : междуна- родная научно-практическая конференция (19 апреля 2019 г. Белгород): сборник статей – Белгород: Издательство ООО «ГиК»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=200772&p_lang=2

  Full metadata record