Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ВЛИЯНИЕ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА СОКРАТИМОСТЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ МЫШИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Sitdikova Guzel Faritovna, author
 • Shaydullov Ilnar Fidaikovich, author
 • Sorokina Dina Marselevna, postgraduate kfu
 • Shaydullov Ilnar Fidaikovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Shaydullov I.F. i dr. Vliyanie korotkocepochechnykh zhirnykh kislot na sokratimost tolstoy kishki myshi pri modelirovanii sindroma razdrazhennogo kishechnika /Shaydullov I.F., Sorokina D.M., Sitdikov F.G., Sitdikova G.F. // III Mezhdunarodnyy kongress, posvyashhyonnyy A.F. Samoylovu "Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii" (Kazan, 5 - 6 aprelya 2019 g.). Sb.tez.: M.:Izdatelstvo Pervyy MGMU im. I.M. Sechenova, 2019. S. 83.
  Keywords КЦЖК, гладкие мышцы, кишечник
  Place of publication Москва
  Publishing house Издательство Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
  URL http://samoilov-kzn.ru
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=199919&p_lang=2

  Full metadata record