Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СИСТЕМА БИОЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫБ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
 • Other authors Grebenshhikova Darya Denisovna; Belov Arkadiy Olegovich
 • Nasyrova Elvira Ilgizarovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Nikitin O.V., Grebenshhikova D.D., Belov A.O., Nasyrova E.I., Latypova V.Z. Sistema bioelektronnoy registracii kachestva vody na osnove povedencheskikh kharakteristik ryb // Biodiagnostika sostoyaniya prirodnykh i prirodno-tekhnogennykh sistem: Materialy KhVI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii c mezhdunarodnym uchastiem. Kniga 1. (g. Kirov, 3-5 dekabrya 2018 g.). - Kirov: VyatGU, 2018. - S. 87-92. - ISBN 978-5-98228-183-8.
  Keywords TrackTox, биоэлектронная регистрация, данио, Danio rerio, GloFish, поведенческая характеристика
  Place of publication Киров
  Publishing house ВятГУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=197774&p_lang=2

  Full metadata record