Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ХРОМАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДАМИ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2019
  • Safronov Nikolay Nikolaevich, author
  • Safronov German Nikolaevich, postgraduate kfu
  • Bibliographic description in the original language RU 2674209 C2, MPK, C22B 1/16 (2006.01); C01G 37/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C22B 7/00 (2006.01); C22C 37/06 (2006.01); C22C 33/08 (2006.01); C21B 3/06 (2006.01) / N.N. Safronov, G.N. Safronov, L.R. Kharisov; zayavitel i pa-tentoobladatel: federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatel-noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya "Kazanskiy (Privolzhskiy) fede-ralnyy universitet" (FGAOU VO KFU) (RU); № 2017117792; zayavl. 22.05.2017; opubl. 05.12.2018, Byul. № 34.
    Keywords утилизация,чёрная металлургия,отходы
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=197220&p_lang=2

    Full metadata record