Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
- ( )
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
 • Kurmaeva Irina Ildarovna, author
 • Pastukhova Arina Alekseevna, author
 • Bibliographic description in the original language Pastukhova A. A., Kurmaeva I.I. YaZYKOVOY LIBERALIZM V INTERNET-TEKSTAKh (NA MATERIALE ELEKTRONNYKh STATEY ROSSIYSKIKh GAZET) / A.A. Pastukhova, I.I. Kurmaeva //Itogovaya nauchno-obrazovatelnaya konferenciya studentov Kazanskogo federalnogo universiteta 2018 goda: sb. tezisov: v 4 t. –Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2018. – T. 2: Institut mezhdunarodnykh otnosheniy. Institut socialno-filosofskikh nauk i massovykh kommunikaciy. – 286 s. - S. 165.
  Annotation . - 2018 : . : 4 . ?: - . -, 2018. ? . 2: . - . ? 286
  Keywords , , ,
  The name of the journal . - 2018 : . : 4 . ?: - . -, 2018. ? . 2: . - . ? 286
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=196367&p_lang=2

  Full metadata record