Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ РУБЦА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Bulygina Evgeniya Aleksandrovna, author
 • Malanin Sergey Yurevich, author
 • Markelova Mariya Ivanovna, author
 • Sinyagina Mariya Nikolaevna, author
 • Kharchenko Anastasiya Mikhaylovna, author
 • Khusnutdinova Dilyara Rashidovna, author
 • Kharchenko Anastasiya Mikhaylovna, author
 • Bibliographic description in the original language Kharchenko A.M. Izmenenie mikrobioty rubca u molochnykh korov na fone primeneniya probiotikov / Kharchenko A.M., Markelova M.I., Bulygina E.A., Sinyagina M.N., Malanin S.Yu., Khusnutdinova D.R., Krupin E.O., Shakirov Sh.K., Grigoreva T.V. // V poiskakh modeley personalizirovannoy mediciny. Sbornik nauchnykh trudov V Mezhdunarodnoy konferencii "POSTGENOM 2018". - Kazan: Izdatelstvo Kazan. un-ta., 2018. - 223s.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=194774&p_lang=2

  Full metadata record