Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
, ( )
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Zaripova Zarema Mukhtarovna, author
 • Mazitova Flera Lokmanovna, author
 • Bibliographic description in the original language Mazitova F. L., Zaripova Z.M. REZULTATY VZAIMOOTNOShENIY IMEN SOBSTVENNYKh S IMENAMI NARICATELNYMI V NEMECKOM, ANGLIYSKOM I TATARSKOM YaZYKAKh (NA OSNOVE FAMILIY) V PREPODAVANII YaZYKOV /F. L. Mazitova, Z. M. Zaripova//Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2018. T. 23. 4. -
  Annotation , - . , , , , . .
  Keywords , , , .
  The name of the journal
  URL http://bulletin-bsu.com/archive/2018/4/
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=193184&p_lang=2

  Full metadata record