Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВИДОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2007
Языкрусский
  • Mutaeva Ilsiyar Shafikovna, author
  • Bibliographic description in the original language Mutaeva, I.Sh. Metodika prepodavaniya vidov legkoy atletiki v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh fizkulturnogo profilya / I.Sh. mutaeva, I.E. Konovalov, A.A. Chernyaev. -Uchebnoe posobie. – Naberezhnye Chelny: KamGIFK, 2007. – 95 s.
    Annotation Методика преподавания видов легкой атлетики в высших учебных заведениях физкультурного профиля
    Keywords Методика преподавания видов легкой атлетики в высших учебных заведениях физкультурного профиля
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=192896&p_lang=2

    Full metadata record