Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
КРИЗИС УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ: ВЫЗОВЫ НОВОМЕДИЙНОЙ СРЕДЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Kotlyar Polina Sergeevna, author
 • Bibliographic description in the original language Kotlyar P.S. Krizis universitetskoy obrazovatelnoy praktiki: vyzovy novomediynoy sredy /E.M.Nikolaeva, P.S. Kotlyar //Revolyuciya i tradiciya. V Sadykovskie chteniya. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-obrazovatelnoy konferencii (Kazan, 16–18 noyabrya 2017 g.) / pod red. G.K. Gizatovoy, O.G. Ivanovoy, A.R. Karimova i dr. – Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2017. – 190 s. (S. 92-98)
  Annotation Революция и традиция. V Садыковские чтения. Материалы Международной научно-образовательной конференции (Казань, 16?18 ноября 2017 г.)
  Keywords образование, университет, кризис университета, новые медиа, новомедийная среда, традиции университетского образования, исследовательский университет, массовый университет, цифровое кочевничество
  The name of the journal Революция и традиция. V Садыковские чтения. Материалы Международной научно-образовательной конференции (Казань, 16?18 ноября 2017 г.)
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=190774&p_lang=2

  Full metadata record