Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Form of presentationOther electronic educational resources
Year of publication2018
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. Bezopasnost zhiznedeyatelnosti / I.I. Khabibrakhmanov, A.M. Kupcova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Elektronno-obrazovatelnyy resurs po napravleniyu 44.03.05 «Pedagogicheskoe obrazovanie (s dvumya profilyami podgotovki) (Geografiya i inostrannyy (angliyskiy) yazyk)« (https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2730). - 2018.
  Keywords Чрезвычайные ситуации, безопасность жизнедеятельности
  URL https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2730
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=189549&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Spravka_EOR_gotovaya.pdf 0,10 pdf show / download

  Full metadata record