Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА В СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 30-ДНЕВНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Andrianov Vyacheslav Vadimovich, author
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Sungatullina Milyausha Ildusovna, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Sungatullina Milyausha Ildusovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Gaynutdinov Kh.L. EPR issledovanie izmeneniya produkcii oksida azota v serdce i pecheni krys pri 30-dnevnom ogranichenii dvigatelnoy aktivnosti i posleduyushhego vosstanovleniya / Kh.L. Gaynutdinov, T.L. Zefirov, V.V. Andrianov, G.G. Yafarova, M.I. Sungatullina, V.S. Iyudin, N.I. Ziyatdinova, S.V. Yurtaeva, F.G. Sitdikov // Zhur: Bioradikaly i Antioksidanty. - Tom 5. - № 3. - 2018. - S.227-228.
  Annotation Биорадикалы и Антиоксиданты
  Keywords оксид азота, печень, сердце
  The name of the journal Биорадикалы и Антиоксиданты
  URL https://www.ozonetherapy.ru/zhurnal/
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=186588&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  1.pdf 0,39 pdf show / download

  Full metadata record