Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Bilalova Gulfiya Albertovna, author
 • Dikopolskaya Natalya Borisovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Shaykhelislamova Mariya Vladimirovna, author
 • Docenko Anastasiya Viktorovna, author
 • Bibliographic description in the original language Bilalova G.A. INOTROPNYE EFFEKTY DOFAMINA NA SERDCE KRYS V POSTNATALNOM ONTOGENEZE / Bilalova G.A., Sitdikov F.G., Dikopolskaya N.B., Shaykhelislamova M.V., Docenko A.V. // Materialy KhIV Mezhdunarodnoy shkoly-konferencii, posvyashhennoy 80-letiyu zasluzhennogo deyatelya nauki RF i RT Sitdikova Farita Gabdulkhakovicha, Kazan, 2018. - s. 20,
  Annotation , XIV , 80-
  Keywords ,
  The name of the journal , XIV , 80-
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=185988&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  sbornik.2018.yalchik._4_.pdf 1,46 pdf show / download

  Full metadata record