Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
BIOCHEMISTRY: STUDY GUIDE
Form of presentationNon-approved manuals
Year of publication2018
Языкрусский
  • Ryabchikov Ilya Vladimirovich, author
  • Bibliographic description in the original language Biochemistry: study guide / Mari State University; Authors: M. V. Dubinin, O. E. Krasnoschekova, O. V. Popova, I. V. Ryabchikov. – Yoshkar-Ola, 2018. – 239 p.
    Keywords biochemistry
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=184734&p_lang=2

    Full metadata record