Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
АНТРОПОНИМЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ: СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Salimova Daniya Abuzarovna, author
 • Bibliographic description in the original language Salimova D.A. Antroponimy v stikhotvoreniyakh Mariny Cvetaevoy: sposoby i osobennosti ikh ispolzovaniya /«Dusha, ne znayushhaya merya…» Poeticheskiy tekst, poetika i stilistika poeticheskogo yazyka M.I. Cvetaevoy. Marina Cvetaeva v khudozhestvennom diskurse i kulture KhKh i KhKhI vekov/Materialy Cvetaevskikh chteniy v Elabuge//Redakcionnaya kollegiya G.R.Rudenko i dr. – Ulyanovsk: AO «Oblastnaya tipografiya «Pechatnyy dvor», 2018. – S. 202-213.
  Annotation ?Душа, не знающая меря?? Поэтический текст, поэтика и стилистика поэтического языка М.И. Цветаевой. Марина Цветаева в художественном дискурсе и культуре ХХ и ХХI веков/Материалы Цветаевских чтений в Елабуге
  Keywords антропонимы, имя, языковая игра, прецедентные имена, стиль.
  The name of the journal ?Душа, не знающая меря?? Поэтический текст, поэтика и стилистика поэтического языка М.И. Цветаевой. Марина Цветаева в художественном дискурсе и культуре ХХ и ХХI веков/Материалы Цветаевских чтений в Елабуге
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=184643&p_lang=2

  Full metadata record