Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОЦЕНКА АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛАКТОБАЦИЛЛ В ОТНОШЕНИИ MORGANELLA MORGANII
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Kostennikova Zarina Sirozhidinovna, author
 • Mardanova Ayslu Mirkasymovna, author
 • Yarullina Dina Rashidovna, author
 • Yudina Yuliya Sergeevna, author
 • Bibliographic description in the original language Yudina Yu. S. , Minnullina L. F. , Tosheva Z. S. , Mardanova A. M. , Yarullina D. R./Ocenka antagonisticheskoy aktivnosti laktobacill v otnoshenii Morganella morganii //Sbornik tezisov 22-oy Mezhdunarodnoy Pushhinskoy shkoly-konferencii molodykh uchenykh «BIOLOGIYa - NAUKA XXI VEKA»,g. Pushhino, 23-27 aprelya 2018, S.328
  Annotation «БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI ВЕКА»
  Keywords Morganella morganii,антагонистическая активность, лактобациллы
  The name of the journal «БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI ВЕКА»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=183865&p_lang=2

  Full metadata record