Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТРУКТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕНОМНОГО ЛОКУСА, СОДЕРЖАЩЕГО ГЕНЫ ФИМБРИЙ I ТИПА, У ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Gilyazeva Adeliya Gadelevna, author
 • Mardanova Ayslu Mirkasymovna, author
 • Gilyazeva Adeliya Gadelevna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Gilyazeva A.G., Mardanova A.M. Strukturnye razlichiya genomnogo lokusa, soderzhashhego geny fimbriy I tipa, u enterobakteriy / Tezisy dokladov vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii po medicinskoy mikrobiologii i klinicheskoy mikologii (XX Kashkinskie chteniya) (Sankt-Peterburg, 6-8 iyunya 2018 g.); zhurnal "Problemy medicinskoy mikologii", tom 20, №2 / Pod red. N. P. Elinova. - Sankt-Peterburg: Iz-vo SZGMU, 2018. - S. 61.
  Keywords геномный локус, фимбрии I типа, энтеробактерии
  Place of publication Санкт-Петербург
  Publishing house Из-во СЗГМУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=182974&p_lang=2

  Full metadata record