Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
 • Kozlova Natalya Igorevna, author
 • Bibliographic description in the original language Pyanova E. N., Kozlova N. I. IZUChENIE SOOTNOShENIYa UROVNYa SAMOOCENKI I SOCIOMETRIChESKOGO STATUSA U DETEY STARShEGO DOShKOLNOGO VOZRASTA/ E.N. Pyanova, N.I. Kozlova // European Scientific Conference: sbornik statey X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. V 2 ch. Ch. 2. – Penza: MCNS «Nauka i Prosveshhenie». – 2018. – S. 167-170.
  Annotation European Scientific Conference: X - .
  Keywords ,
  The name of the journal European Scientific Conference: X - .
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=182612&p_lang=2

  Full metadata record