Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ГИСТОГРАММНЫЙ АНАЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕФЕТОСКОПИИ ФРЕСКОВОЙ ЖИВОПИСИ
Form of presentationECM programs, databases, integrated circuit topographies
Year of publication2018
Языкрусский
 • Vladimirov Pavel Igorevich, author
 • Sitdikov Ayrat Gabitovich, author
 • Shaykhutdinova Evgeniya Flyurovna, author
 • Bibliographic description in the original language Gistogrammnyy analizator izobrazheniy dlya defetoskopii freskovoy zhivopisi: Svidetelstvo №2018616434 o gos. registracii programm dlya EVM / V.V. Kugurakova, P.I. Vladimirov, E.Yu. Zykov, A.G. Sitdikov, E.F. Shaykhutdinova; zayavitel i pravoobladatel FGAO VO Kaz.fed.un-t. №2018613960; zayavl. 19.04.2015 ; zaregistrirovano v Reestre programm dlya EVM 01.06.2018. - 1 c.
  Keywords дефектоскопия, трехмерная визуализация, инфракрасный датчик, архитектурный памятник, объект культурного наследия, мониторинг, картограммирование
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=182424&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_EVM_2018616434.pdf 0,83 pdf show / download

  Full metadata record