Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2017
  • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
  • Kosteva Anastasiya Sergeevna, author
  • Bibliographic description in the original language Kosteva A.S. Izuchenie urovnya razvitiya samosoznaniya u detey starshego doshkolnogo vozrasta // Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii "Problemy effektivnogo ispolzovaniya nauchnogo potenciala obshhestva" (18 iyunya 2017 g., g. Ufa). V 2 ch. Ch.1. - Ufa: MCII OMEGA SAYNS, 2017. - 285 s. / ISBN 978-5-906970-24-4 ch.1. ISBN 978-5-906970-26-8.
    URL http://os-russia.com/SBORNIKI/KON-172-1.pdf
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=182401&p_lang=2

    Full metadata record