Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
 • Bibliographic description in the original language Pyanova E.N., Abzalova A.Kh. POVEDENChESKIY KOMPONENT NRAVSTVENNOGO SOZNANIYa DETEY STARShEGO DOShKOLNOGO VOZRASTA V USLOVIYaKh DETSKOGO SADA/E.N. Pyanova, A.Kh. Abzalova// Innovacionnye tekhnologii v obrazovanii: Materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-obrazovatelnoy konferencii (30-31 marta 2018 g.). Sbornik nauchnykh trudov// Pod obshh.red.d.p.n., prof. A.N. KhUZIAKhMETOVA. – Kazan: TRI «Shkola», 2018. – Ch.II. – S.157-159.
  Annotation V - (30-31 2018 .).
  Keywords , ,
  The name of the journal V - (30-31 2018 .).
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=180205&p_lang=2

  Full metadata record