Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ УРАЛЬСКИХ ИЗУМРУДНЫХ КОПЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
Языкрусский
 • Nikolaev Anatoliy Germanovich, author
 • Popov Mikhail Petrovich, author
 • Bibliographic description in the original language Popov M.P., Nikolaev A.G. Mineralnye associacii i zakonomernost razmeshheniya mestorozhdeniy v predelakh Uralskikh izumrudnykh kopey // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Strategiya razvitiya geologicheskogo issledovaniya nedr: nastoyashhee i budushhee (k 100-letiyu MGRI–RGGRU)». M.: Izdatelstvo NPP «Filtrotkani», 2018. – S. 184-185.
  Annotation Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ?РГГРУ).
  Keywords Уральские изумрудные копи, геология, минералогия
  The name of the journal Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и будущее (к 100-летию МГРИ?РГГРУ).
  URL http://mgri-rggru.ru/science/konf/docs/tom1.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=179597&p_lang=2

  Full metadata record