Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ГЕНЫ СИСТЕМЫ РЕПАРАЦИИ: ПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТИПОВ РАКА ЯИЧНИКОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Gusev Oleg Aleksandrovich, author
 • Shagimardanova Elena Ilyasovna, author
 • Shigapova Leylya Khuzzatovna, author
 • Shigapova Leylya Khuzzatovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language O.I. Brovkina, M.G. Gordiev, R.F. Enikeev, M.O. Druzhkov, L.Kh. Shigapova, E.I. Shagimardanova, O.A. Gusev, V.V. Kosyy, D.S. Khodyrev, A.G. Kedrova, R.Sh.Khasanov, A.G. Nikitin /Geny sistemy reparacii: populyacionnye razlichiya nasledstvennykh tipov raka yaichnikov i molochnoy zhelezy, vyyavlyaemye metodom sekvenirovaniya novogo pokoleniya// «Opukholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy. Originalnye stati.«- T.2.- 2017.- S.61-66.
  Annotation Опухоли женской репродуктивной системы
  Keywords наследственный рак молочной железы и яичников, мутация, гены BRCA1/BRCA2, гены системы репарации
  The name of the journal Опухоли женской репродуктивной системы
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=175784&p_lang=2

  Full metadata record