Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЛАКУНАРНОСТИ ПРОВОЛОЧНЫХ АНТЕНН В ПАКЕТЕ WOLFRAM MATHEMATICA
Form of presentationECM programs, databases, integrated circuit topographies
Year of publication2018
Языкрусский
  • Pleshhinskiy Nikolay Borisovich, author
  • Tumakov Dmitriy Nikolaevich, author
  • Abgaryan Garnik Vladimirovich, author
  • Bibliographic description in the original language Abgaryan G.V., Tumakov D.N., Pleshhinskiy N.B. Programma dlya vychisleniya lakunarnosti provolochnykh antenn v pakete Wolfram Mathematica // Svidetelstvo o gosudarstvennoy registracii programmy dlya EVM №2018610284 ot 09.01.2018.
    Keywords лакунарность, проволочная антенна, Wolfram Mathematica
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=173319&p_lang=2

    Full metadata record