Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПОИСК МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕННО-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Gumerova Anisa Azatovna, author
 • Kiyasov Andrey Pavlovich, author
 • Mavlikeev Mikhail Olegovich, author
 • Titova Angelina Andreevna, postgraduate kfu
 • Gafiyatullina Guzel Rashitovna, author
 • Bibliographic description in the original language Mavlikeev M.O. Poisk morfologicheskikh kriteriev ocenki rezultatov genno-kletochnoy terapii khronicheskikh obliteriruyushhikh zabolevaniy arteriy nizhnikh konechnostey / M.O. Mavlikeev, M.V. Plotnikov, A.V. Maksimov, A.I. Murtazin, G.R. Gafiyatullina, A.A. Titova, M.S. Abyzova, D.I. Sakhapov, A.A. Gumerova, R.V. Deev, A.P. Kiyasov / Materialy III Nacionalnogo kongressa po regenerativnoy medicine (Moskva, 15-18 noyabrya 2017 goda). Geny i Kletki.- 2017.- 12(3).- S. 151
  Annotation Гены и Клетки
  Keywords ХОЗАНК, патогистология
  The name of the journal Гены и Клетки
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=171412&p_lang=2

  Full metadata record