Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ АВТОМОБИЛЯ
Form of presentationConference proceedings in international journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Pshenichnyy Pavel Vitalevich, author
 • Strekalov Vladimir Alekseevich, author
 • Tagirov Ravil Rafgatovich, author
 • Shaymukhametov Ramil Rashitovich, author
 • Bibliographic description in the original language Shaymukhametov R.R. Spektralnyy analiz akusticheskikh shumov avtomobilya / Pshenichnyy P.V., Strekalov V.A., Tagirov R.R., Shaymukhametov R.R.// Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Innovacionnye mashinostroitelnye tekhnologii, oborudovanie i materialy - 2017 (MNTK «IMTOM - 2017«) (06.12-08.12.2017).- t. 2, - S. 209-212.
  Annotation Материалы VIII Международной научно-практической конференции "Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы - 2017 (МНТК "ИМТОМ - 2017") (06.12-08.12.2017).
  Keywords Энергетический спектр шума, ДВС, периодограмма, окно Хемминга.
  The name of the journal Материалы VIII Международной научно-практической конференции "Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы - 2017 (МНТК "ИМТОМ - 2017") (06.12-08.12.2017).
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=170319&p_lang=2

  Full metadata record