Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
....
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2017
 • Zhuravleva Marina Stanislavovna, author
 • Usmanova Svetlana Fedorovna, author
 • Utegenova Narmina Rashitovna, author
 • Bibliographic description in the original language Usmanova S.F., Utegenova N.R., Zhuravleva M.S. ISPOLZOVANIE PILATESA V TRENIROVOChNOM PROCESSE PODGOTOVKI SPORTSMENOV //SOVREMENNYE METODY ORGANIZACII TRENIROVOChNOGO PROCESSA, OCENKI FUNKCIONALNOGO SOSTOYaNIYa I VOSSTANOVLENIYa SPORTSMENOV Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii Tom 1 - 2017. - S. 309-310.
  Annotation / , -
  Keywords , , ,
  The name of the journal / , -
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=169109&p_lang=2

  Full metadata record