Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОЦЕНКА ТРЕНДА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПОВ ЭРОЗИИ ПОЧВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Golosov Valentin Nikolaevich, author
 • Ivanov Maksim Andreevich, author
 • Malcev Kirill Aleksandrovich, author
 • Bibliographic description in the original language Golosov V.N., Malcev K.A., Ivanov M.A., Bezukhov D.A. Ocenka trenda izmeneniy tempov erozii pochv na osnove ispolzovaniya erozionnykh modeley //Problemy regionalnoy ekologii i geografii (g.Izhevsk, 9-13 oktyabrya 2017 g.) materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Red.: I.I.Rysin i dr. - Izhevsk: Institut kompyuternykh issledovaniy, 2017. - 404 s.
  Annotation Проблемы региональной экологии и географии
  Keywords эрозионная модель экологические последствия. тренд, эрозия почв, речной бассейн
  The name of the journal Проблемы региональной экологии и географии
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=165319&p_lang=2

  Full metadata record