Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Sapronov Aleksey Evgenevich, author
 • Starovoytov Aleksandr Vladimirovich, author
 • Usmanov Bulat Mansurovich, author
 • Bibliographic description in the original language Sapronov A.E. Metody postroeniya prostranstvennoy osnovy informacionnoy modeli istoricheskogo zdaniya / A.E.Sapronov, I.F.Sibgatullin, R.R.Nuriakhmetov, O.D.Kushnir, A.V.Starovoytov, B.M.Usmanov / «Aktualnye voprosy geodezii i geoinformacionnykh sistem« VI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya v ramkakh Tatarstanskogo neftegazokhimicheskogo foruma, 6-7 sentyabrya 2017 g. Tezisy i doklady. 2017. - S. 190-200
  Annotation VI Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем". Тезисы и доклады.
  Keywords Информационное моделирование здания, лазерное сканирование, фотограмметрия, облако точек, 3D-моделирование
  The name of the journal VI Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем". Тезисы и доклады.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=163312&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  190_200.pdf 1,57 pdf show / download

  Full metadata record