Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
БИОРАЗНООБРАЗИЕ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ КАК ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «СВИЯЖСКОЕ«
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Zamaletdinov Renat Irekovich, author
 • Bibliographic description in the original language Zamaletdinov R. I. Bioraznoobrazie nazemnykh pozvonochnykh kak ocenka ekologicheskogo sostoyaniya territorii na primere okhotnichego khozyaystva «Sviyazhskoe« / R.I. Zamaletdinov, Yu.I. Pavlov, G.R. Gazizova // Ekonomika v menyayushhemsya mire. sbornik nauchnykh statey. - Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2017. - S. 299-300.
  Annotation Экономика в меняющемся мире.
  Keywords Сохранение биологического разнообразия, Красная книга, охотничье хозяйство
  The name of the journal Экономика в меняющемся мире.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=162256&p_lang=2

  Full metadata record