Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2017
  • Kokh Igor Anatolevich, author
  • Ziyazetdinov Azat Rafisovich, author
  • Bibliographic description in the original language DEYaTELNOST ISLAMSKIKh FINANSOVYKh INSTITUTOV RESPUBLIKI TATARSTAN V USLOVIYaKh BANKOVSKOGO KRIZISA / Kokh I.A., Ziyazetdinov A.R. // MOLODEZhNYY NAUChNYY VESTNIK. - 2017. - 6 (18).
    URL http://www.mnvnauka.ru/2017/06/Koh.pdf
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=161066&p_lang=2

    Full metadata record