Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Alyakina Darya Pavlovna, author
 • Bibliographic description in the original language Alyakina D.P. Napravleniya razvitiya strakhovogo rynka/ D.P.Alyakina// Strakhovanie v sisteme finansovykh uslug v Rossii. Mesto, problema, transformaciya: Sbornik trudov KhV111 mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konf. v 2 t./ Rosgosstrakh, Kostromskoy gos.universitet - Kostroma: Izdatelstvo Kostromskogo gos.universiteta, 2017. -t.1. - s.12-15.
  Annotation Страхование в системе финансовых услуг в России. Место, проблема, трансформация
  Keywords страхование, развитие страхового рынка, финансовые услуги
  The name of the journal Страхование в системе финансовых услуг в России. Место, проблема, трансформация
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=160195&p_lang=2

  Full metadata record