Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Bochkareva Tatyana Nikolaevna, author
 • Zayceva Ekaterina Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language Zayceva E.V., Bochkareva T.N. Opredelenie struktury professionalnoy kompetentnosti budushhego uchitelya obshhestvoznaniya // Ekonomicheskie aspekty regionalnogo razvitiya: istoriya i sovremennost: materialy VII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii uchenykh, prepodavateley, aspirantov, studentov i shkolnikov (23 marta 2017 g.). – Elabuga: Izd-vo Elabuzhskogo instituta KFU, 2017.
  Annotation Экономические аспекты регионального развития: история и современность: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и школьников (23 марта 2016 г.)
  Keywords Профессиональная компетентность; педагогическая компетентность; педагогические инновации; педагогическая подготовка; новации; критический анализ.
  The name of the journal Экономические аспекты регионального развития: история и современность: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и школьников (23 марта 2016 г.)
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=159468&p_lang=2

  Full metadata record