Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕДИАСФЕРЕ»
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2017
Языкрусский
 • Bakanov Roman Petrovich, author
 • Bolshakov Andrey Georgievich, author
 • Nizamova Liliya Ravilevna, author
 • Polyakov Pavel Olegovich, author
 • Simkacheva Marina Vladimirovna, author
 • Tumanov Dmitriy Valerevich, author
 • Khramova Evgeniya Valerevna, author
 • Shaykhitdinov Timur Vitalevich, author
 • Shaykhitdinova Svetlana Kaimovna, author
 • Bibliographic description in the original language Programma gosudarstvennogo ekzamena po zhurnalistike dlya magistrantov, obuchayushhikhsya po napravleniyu «Etnokonfessionalnye otnosheniya v mediasfere» (napravlenie: 42.04.02 / Pod red.S.K.Shaykhitdinovoy. Izd-vo Kazan. un-ta, 2017. – 13 s.
  Keywords Этноконфессиональные отношения, этничность, медиатекст
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=157540&p_lang=2

  Full metadata record