Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
Языкрусский
 • Ivanov Andrey Valerevich, author
 • Gorshkova Marina Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language Ivanov A.V.Gorshkova M.V Profilaktika i predotvrashhenie molodezhnogo ekstremizma v virtualnom prostranstve socialnykh setey//Molodezhnaya politika v Rossiyskoy Federacii: upravlenie razvitiem tvorcheskogo potenciala: materialy Mezhdunarodnogo nauchno-obrazovatelnogo foruma ( Kazan, 25 marta 2016 g.) / pod red. G.V.Morozovoy. – Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2016. – S.226-230.
  Annotation Молодежная политика в Российской Федерации: управление развитием творческого потенциала: материалы Международного научно-образовательного форума ( Казань, 25 марта 2016 г.)
  Keywords экстремизм, виртуальное пространство,социальные сети, молодежь
  The name of the journal Молодежная политика в Российской Федерации: управление развитием творческого потенциала: материалы Международного научно-образовательного форума ( Казань, 25 марта 2016 г.)
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=154777&p_lang=2

  Full metadata record