Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ / ПОД ОБЩ. РЕД. Д.Ю.Н., ПРОФЕССОРА ЧЕЛЫШЕВА М.Ю. И К.Ю.Н.,ДОЦЕНТА МИХАЙЛОВА А.В.- КАЗАНЬ: ИЗД-ВО КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2010. - 141 С. – С. 67-78
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2009
 • Agashin Vladimir Mikhaylovich, author
 • Arslanov Kamil Maratovich, author
 • Vaskevich Vladimir Petrovich, author
 • Ganeev Rustem Rafailevich, author
 • Karyagin Nikolay Egorovich, author
 • Lazareva Tatyana Ivanovna, author
 • Mikhaylov Andrey Valerevich, author
 • Nizamieva Olga Nikolaevna, author
 • Salikhov Ilsur Ilgizovich, author
 • Seleckaya Stella Borisovna, author
 • Serkova Yuliya Anatolevna, author
 • Sitdikova Roza Iosifovna, author
 • Khamidullina Farida Ildarovna, author
 • Khasanov Rishat Aukhatovich, author
 • Chelyshev Mikhail Yurevich, author
 • Bibliographic description in the original language Formirovanie struktury i soderzhatelnoy chasti vypusknoy kvalifikacionnoy raboty po grazhdansko-pravovoy specializacii. Primernye plany vypusknykh kvalifikacionnykh rabot. Metodicheskie ukazaniya / Pod obshh. red. d.yu.n., professora Chelysheva M.Yu. i k.yu.n.,docenta Mikhaylova A.V.- Kazan: Izd-vo Kazanskogo universiteta, 2010. - 141 s. – S. 67-78
  Place of publication Казань
  Publishing house Издательство Казанского государственного университета
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=14853&p_lang=2

  Full metadata record