Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВОСПРИЯТИИ КАЗАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ XIX –XX ВВ.
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2016
Языкрусский
 • Voronova Lyudmila Yakovlevna, author
 • Komar Natalya Gennadevna, author
 • Pashkurov Aleksey Nikolaevich, author
 • Sidorova Marina Mikhaylovna, author
 • Khryapkina Nadezhda Yurevna, author
 • Khuzeeva Liliya Ravilevna, author
 • Bibliographic description in the original language Voronova L.Ya., Pashkurov A.N., Sidorova M.M., Komar N.G., Alikova E.A., Bakirov R.A., Sofina A.V., Khuzeeva L.R., Khryapkina N.Yu. Russkaya literatura v vospriyatii kazanskoy intelligencii XIX –XX vv. / L.Ya. Voronova, A.N. Pashkurov, M.M.Sidorova, N.G. Komar, E.A. Alikova, R.A.Bakirov, A.V.Sofina, L.R.Khuzeeva, N.Yu.Khryapkina. – Kazan: OOO «Novoe znanie», 2016. – 396 s. (24,75 p.l., tirazh 100 ekz.)
  Keywords Русская литература, литературоведение, казанская наука, Казань
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=148343&p_lang=2

  Full metadata record