Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
Языкрусский
 • Bochkareva Tatyana Nikolaevna, author
 • Bibliographic description in the original language Bakhaeva T.N. Voprosy metodologii poznavatelnoy aktivnosti studentov vysshey shkoly / T.N. Bakhaeva // Prakticheskaya psikhologiya obrazovaniya 21 veka: problemy i perspektivy: sb. nauch. statey i materialov 8-oy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. – Kolomna, Kolomenskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy institut. – 2009. – S. 330-337.
  Annotation Практическая психология образования 21 века: проблемы и перспективы
  Keywords Познавательная активность, студент, методология, активность.
  The name of the journal Практическая психология образования 21 века: проблемы и перспективы
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=145179&p_lang=2

  Full metadata record