Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЮЖНОМ МЕГАСКЛОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
Языкрусский
 • Golosov Valentin Nikolaevich, author
 • Chizhikova Nelli Aleksandrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Chizhikova N. A. Izmeneniya klimata kak faktor razvitiya erozionnykh processov na yuzhnom megasklone Evropeyskoy territorii Rossii / N. A. Chizhikova, V.N. Golosov // Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem i XXXI plenarnogo mezhvuzovskogo koordinacionnogo soveshhaniya Sovremennye problemy erozionnykh, ruslovykh i ustevykh processov (g. Arkhangelsk, 25–30 sentyabrya 2016 g.). - Arkhangelsk: OOO Izdatelskiy centr A3+, 2016. - S. 182–184.
  Annotation Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и XXXI пленарного межвузовского координационного совещания Современные проблемы эрозионных, русловых и устьевых процессов (г. Архангельск, 25?30 сентября 2016 г.)
  Keywords Эрозионные процессы, ЕТР, изменение климата, весеннее снеготаяние, ливневые осадки
  The name of the journal Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и XXXI пленарного межвузовского координационного совещания Современные проблемы эрозионных, русловых и устьевых процессов (г. Архангельск, 25?30 сентября 2016 г.)
  URL http://www.narfu.ru/upload/medialibrary/2fc/sbornik-26-sentyabrya-2016.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=144493&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Chizhikova_Archangelsk_2016.pdf 0,22 pdf show / download

  Full metadata record